II nagroda — Tomasz Janko, Grzegorz Wróbel

Wyniki konkursu na projekt nowego posadowienia pomnika Gabriela Narutowicza i zagospodarowania jego otoczenia na pl. Narutowicza

II Nagroda
15 000 złotych

autorzy

Tomasz Janko i Grzegorz Wróbel


Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE