II Nagroda — PROLOG: Mirabela Jurczenko, Bartosz Kowal, Wojciech Mazan, Bartłomiej Poteralski

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ul. Kosmicznej w Katowicach

I Nagroda
20 000 zł brutto

autorzy
PROLOG: Mirabela Jurczenko, Bartosz Kowal, Wojciech Mazan, Bartłomiej Poteralski


opinia jury

Praca została nagrodzona za przedstawienie spójnej wizji osiedla zrównoważonego, manifestującej się zarówno poprzez zastosowaną technologię, kształtowanie rzutów budynków, zaproponowaną urbanistykę, jak i charakter wizualny całego zespołu. Sąd Konkursowy docenił wysokie walory przestrzenne przestrzeni wspólnych w budynkach oraz przestrzeni między budynkami. Zwrócono uwagę na ciekawą formę dziedzińców wewnętrznych oraz proste i klarowne układy funkcjonalne mieszkań.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE