II Nagroda — dr Tomasz Bradecki, Mateusz Grela, Piotr Szendera, Adam Zbroiński

Wyniki konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego „Promenady Nadmorskiej” w Ustce

II Nagroda
20 000 zł

autorzy
dr Tomasz Bradecki, Mateusz Grela, Piotr Szendera, Adam Zbroiński

opinia jury

Drugą nagrodę jury przyznało pracy oznaczonej nr 001 za zrównoważoną propozycję przestrzenną w bardzo znacznym stopniu wykazującą zrozumienie i empatię dla charakterystycznej morfologii istniejącej promenady. Autorzy pracy, w sposób klarowny zrealizowali cały zadany program przestrzenny, nie epatując przy tym agresywnymi formami i bogactwem architektonicznych środków wyrazu.


opis autorski

założenia

Głównym założeniem jest stworzenie spójnej wizji atrakcyjnej i zielonej promenady nadmorskiej pod względem estetycznym i przestrzennym. Za największą wartość lokalizacji uznano bezpośrednie sąsiedztwo zieleni istniejącej i projektowanej oraz sąsiedztwo wydm i morza. Planowane ingerencje, w tym obrys projektowanego budynku zakłada zachowanie wszystkich istniejących drzew. Zwrócono uwagę na zapewnienie możliwie maksymalnej ilości powierzchni biologicznie czynnej i zieleni. Zaproponowano molo nadmorskie z możliwością integracji użytkowników, i prezentacji instalacji artystycznych. Na dachach budynku, zaproponowano ekstensywny dach zielony, wzdłuż pasażu lokalne elementy małej architektury z nasadzeniami bylin i krzewów

urbanistyka

Zaproponowano rozwiązania zgodne z założeniami konkursu: projektuje się budynek usługowy w miejscu istniejących wraz z parkingiem podziemnym. Wjazd do parkingu podziemnego zaproponowano w formie zjazdu częściowo w pasie drogowym ulicy Żeromskiego. Takie
rozwiązanie pozwala na łagodny zjazd do parkingu, który będzie naturalny i oczywisty dla kierowców dojeżdżających od strony ul. Piłsudskiego. Jednocześnie pozwala to na maksymalne wykorzystanie przestrzeni podziemnej budynku na miejsca parkingowe. Promenada Nadmorska może pełnić funkcje ciągu pieszo-rowerowego. Zgodnie z wymogami konkursu zaproponowano przebieg ścieżki wzdłuż promenady częściowo w strefie pasa nadmorskiego. W miesiącach najbardziej uczęszczanych przez turystów maj – wrzesień należy jednak
uwzględnić alternatywny przebieg ścieżki rowerowej, która miałaby być wytyczona na tyłach projektowanego budynku usługowego ulicami Bolesław Limanowskiego do Bulwaru portowego.

budynek usługowy

Zaproponowano budynek o funkcji usługowej z funkcją parkingu ogólnodostępnego w części podziemnej. Budynek spełnia zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące obowiązujących oraz nieprzekraczalnych linii zabudowy, a także wysokości i powierzchni projektowanej zabudowy. W części podziemnej przewidziano 135 miejsc postojowych w tym 6 dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia techniczne (siłownie, wentylatorownie) oraz dwa piony komunikacji pionowej: klatki schodowe i windy. Umożliwiają one dostęp na poziom 0 oraz poziom +1. Parterową część budynku przewidziano jako dwu-częściową odpowiadającą osobnym pionom komunikacyjnym. Z wind i klatek schodowych można wyjść bezpośrednio na zewnątrz budynku oraz do stref ogólnodostępnych. Zjazd techniczny przewidziano z poziomu promenady, tak by nie kolidował z komunikacja podziemna na parkingu. Partery obydwu części budynku zaprojektowano tak, by można było dostosować układ funkcjonalny do potrzeb najemcy lub wielu najemców. Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki zaprojektowanym strefom higieniczno-sanitarnym w jednym centralnym miejscu wraz ze strefą magazynowo-gospodarczą z możliwością wejść technicznych dostaw od strony ulicy. Zaproponowano, by uwolnić możliwie maksymalna strefę na potrzeby sprzedaży, konsumpcji lub usług. Przewidziano ruchome, otwieralne panele szklane, jako element fasady zewnętrznej, tak by można było maksymalnie otworzyć przestrzeń wewnętrzną i zintegrować ją z przestrzenią publiczną promenady na zewnątrz. Na rzutach przedstawiono dwa warianty aranżacji. W jednej części budynku przedstawiono aranżację dla funkcji gastronomicznej. W drugiej części budynku przedstawiono możliwość podziału na kilka lokali i lub funkcji: małej gastronomii (kawiarnia, lodziarnia) lub usług związanych ze zdrowiem (np. masaże relaksacyjne), a także szeroko rozumianą kulturą lub sztuką (galeria sztuki, przestrzeń ekspozycyjna lub konferencyjno- reprezentacyjna). Przewidziano powiązanie zaplecza gastronomicznego i technicznego na parterze budynku z piętrem poprzez wewnętrzną niezależną klatkę schodową i możliwość realizacji windy towarowej (szczególnie na potrzeby gastronomii). Na piętrze budynku przewidziano strefy konsumpcji oraz wypoczynku w pomniejszonych jego obrysie. Dzięki temu na piętrze możliwe jest udostępnienie części tarasowej wraz z zielonym dachem. Zaproponowano dach z zielenią intensywną z możliwością sadzenia traw i krzewów, realizacji większych donic wraz z ławkami, tak, by taras na 1-szym piętrze stał się rozszerzeniem przestrzeni publicznej promenady. W centralnej części piętra zaprojektowano loggie wypełnioną krzewami, trawami oraz bylinami, która stanowi uatrakcyjnienie części restauracyjniej. Zaproponowano następujące rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. Elewacje wykończone drewnem elewacyjnym modrzew lub świerk syberyjski, tarasy panele tarasowe (mieszanka PCV i drewna). Konstrukcja kondygnacji -1 monolityczna, konstrukcja szybów windowych, klatek schodowych monolityczna, część ścian jako wypełnienie z bloczków z betonu komórkowego. Opcjonalnie przewiduje się układ konstrukcyjny parteru i piętra w konstrukcji z drewna klejonego krzyżowo (cross laminated timber) dla zmniejszenia emisji CO2 oraz śladu węglowego budynku.

molo przy promenadzie

Zaproponowano molo zintegrowane z projektowanym budynkiem usługowym, które miałoby być jego przedłużeniem. Poziom mola przewidziano jako identyczny z poziomem zero budynku i promenady, tak by zapewnić dostęp dla osób niepełnosprawnych. W kubaturze mola przewidziano możliwość zejścia do poziomu plaży, tak, by przechodnie i plażowicze mieli łatwy dostęp do mola i do promenady/ W płaszczyźnie mola zaproponowano lokalne ‘wyspy’ wypoczynkowe przybierające formy owalne ławek, siedzisk, otworów z siatką umożliwiającą wgląd do plaży i morza oraz aktywny wypoczynek leżenie na siatkach z możliwością kontaktu z bryzą morską przy okazji wzburzonego morza etc. Forma i konstrukcja mola ma zapewnić możliwie maksymalną ażurowość przestrzeni pod nim nad plażą. Przyjęto, że konstrukcję mola będą tworzyły rzadko rozstawione smukłe słupy stalowe oraz ruszt stalowy, będący podstawą dla deskowania powyżej. Przestrzeń pod molem przewidziano jako miejsce rekreacji i wypoczynku — proponuję się huśtawki, i hamaki wiszące pod nim. Dodatkowo rekomenduje się by przestrzeń tą zagospodarować jako przestrzeń ekspozycji przestrzennych rzeźb wiszących. Przewiduje się także intensywne oświetlenie przestrzeni pod molem zintegrowanym z instalacjami podwieszonymi. Przykładem referencyjnym może być
instalacja artystyczna pod mostem RiverWalk w San Antonio, gdzie zaproponowano wiszące i świecące złote ryby dużych rozmiarów. Celem instalacji jest uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze, który może kojarzyć się z miejscem zagrożenia bezpieczeństwa i wandalizmu.

promenada, mała architektura

W ciągu promenady zaproponowano elementy małej architektury: ławki i oświetlenie uliczne. W części pomiędzy placem ze sceną, a budynkiem usługowym zaproponowano by wykorzystać elementy zieleni i małej architektury do niwelacji różnicy poziomów terenu. Na potrzeby realizacji micro punktów małej gastronomii w sąsiedztwie sceny zaproponowano by stworzyć obudowy punktów gastronomicznych, które często przybierają różne formy, w których dominuje wyłącznie elewacja frontowa. Przyjęto obudowy w konstrukcji lekkiej pozwalającej na wytworzenie elewacji bocznych z drewna z płaszczyzną krzywoliniową pozwalającą na konsumpcję i wypoczynek. W ramach płaszczyzn wypoczynkowych planuje się nasadzenia w formie donic z bylinami i trawami. Zaproponowano nawierzchnię z płyt granitowych wielkoformatowych płomieniowanych analogicznie, jak to ma miejsce w centrum Ustki. Krawędzie proponuje się wykańczać kostką granitową małego formatu. Grafiki, linie informacje rekomenduje się by wykonać z czarnej kostki granitowej.

scena plenerowa, plac przed sceną

Zaprojektowano minimalistyczną w formie scenę, która będzie pozwalała na różne sposoby wykorzystania nie tylko w czasie wydarzeń, ale także na co dzień. Przewidziano prostopadłościenne podwyższenie z lokalnym wejściem po schodkach. Płaszczyzna sceny uwzględnia istniejące drzewa poprzez lokalne otwory na pnie drzew. Zakłada się, że drzewa są elementem scenografii. Zaproponowano zadaszenie lekkie membranowe, które nie będzie dominowało w linii krajobrazowej. Na potrzeby zadaszenia membranowego konieczne są jedynie 4 słupy. Taka forma zadaszenia przypomina żagiel, ma więc konotacje lokalne, nadmorskie. Plac przed sceną zaprojektowano jako przestrzeń publiczną, która może być wykorzystana w sposób wielofunkcyjny. Przewidziano lokalne podejścia energetyczne i wod.-kan. tak, by możliwa była organizacja nietypowych eventów np. czasowe zloty foodtrucków etc.

park, zieleń

W strefie parkowej zaplanowano rewitalizację terenów zieleni oraz dodanie nowych ścieżek zposzanowaniem drzew istniejących. Na skrzyżowaniach ścieżek przewidziano lokalne placyki imiejsca wypoczynku. Zaproponowano także ażurowy drewniany trejaż wzdłuż alejki z domkami ‘wikingów’ na potrzeby uwspólnienia zróżnicowanych form i różnej estetyki obiektów istniejących. Przewiduje się wyłącznie nasadzenia traw i bylin charakterystycznych dla regionu (np. wydmuchrzyca piaskowa).

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE