II Nagroda — Toprojekt

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania przestrzennego rynku w Trzebiatowie

II Nagroda
20 000 zł brutto 

pracownia
Toprojekt

zespół projektowy
Marek Wawrzyniak, Karol Wawrzyniak, Angelika Frewicz, Karolina Zielonka, Pushkraj Tambdey


opinia jury

Praca uzyskała drugą nagrodę za znalezienie sposobu na podkreślenie wyjątkowości Trzebiatowa, jako miasta pomorskiego na szlaku „gotyku ceglanego” poprzez wprowadzenie ceramicznej cegły brukowej jako wiodącego materiału posadzki Rynku (w części przeznaczonej dla ruchu pieszego), nawiązującej do cegły — charakterystycznego, historycznego materiału budowlanego Pomorza Zachodniego,
Nagrodę przyznano za konsekwentny, klarowny projekt kompozycji zieleni przyrynkowej i program gospodarowania zielenią z doborem platanów jako naturalnej osłony przez przegrzewaniem się przestrzeni publicznej Rynku.

zalecenia jury

W przypadku podjęcia przez zamawiającego decyzji o zaproszeniu do negocjacji, należy dopracować zagadnienia komunikacji kołowej i parkowania pojazdów samochodowych, w tym w szczególności: podjazdu reprezentacyjnego i awaryjnego do Urzędu Miejskiego, podjazdów dostawczych do lokali handlowo-użytkowych, geometrii skrzyżowań narożnych,
Skorygować położenie czterech fontann, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i zapewnić możliwość ich przekraczania przez pieszych.
Zapewnić możliwość dostępu dla osób poruszających się na wózkach do lokali handlowych i usługowych w pierzejach Rynku,
Dopracować projekty fontann, „ogródków” i umeblowania przestrzeni publicznej z zastosowaniem mebli odpornych na warunki atmosferyczne i zniszczenie mechaniczne.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE