II Nagroda w kategorii „Dyplomy inżynierskie” — Dominika Bednarek

Wyniki konkursu na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy

II Nagroda w kategorii „Dyplomy inżynierskie”

3 000 zł

autorka
Dominika Bednarek

uczelnia
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

temat pracy
Niskoemisyjne osiedle mieszkaniowe dla rodzin pracowników rolnych, Visalia, Kalifornia

promotor
dr hab. Paweł Kirschke


opinia jury

Praca dyplomowa w części opisowej i projektowej jest skoncentrowana na projektowaniu zero-energetycznych budynków. Projekt zespołu zabudowy o zróżnicowanym programie stanowi przykład zwartej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej uzupełniony o tereny rekreacji, funkcje społeczne do integracji społeczności lokalnej oraz ogrody i szklarnie do uprawy roślin jadalnych. W projekcie zastosowano odnawialne źródła energii, m.in. ogniwa perowskitowe na przegrodach szklanych. Opracowano system zagospodarowania wody deszczowej, projektując retencję wody wraz z rozwiązaniami do ponownego wykorzystania. Projekt zagospodarowania terenu uwzględnia nasadzenia roślinności magazynującej wodę i odpornej na suszę. Zaprojektowano również nasadzenia zieleni wysokiej dla wprowadzenia naturalnych rozwiązań zacieniających. Zastosowano rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne dla ograniczenia zużycia energii oraz zmniejszenia śladu węglowego.

Poza wymienionymi cechami projektu jury doceniło rozwiązania architektoniczne, szczegółowość analiz i rozwiązań oraz sposób prezentacji idei projektowej.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE