II Nagroda w kategorii „Dyplomy magisterskie” — Aleks Kacprzak

Wyniki konkursu na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy

II Nagroda w kategorii „Dyplomy magisterskie”

3 000 zł

autor
Aleks Kacprzak

uczelnia
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

temat pracy
Masowa personalizacja z wykorzystaniem technologii prefabrykowanej. Projekt zespołu jednostek mieszkalnych na warszawskich Siekierkach

promotorka
prof. Ewa Kuryłowicz


opinia jury

Osiedle zaprojektowane zostało z wykorzystaniem prefabrykacji drewnianej na bazie zaproponowanego systemu realizującego zasady tzw. masowej personalizacji.

Autor zaprojektował system prefabrykatów CLT zapewniający maksymalną wariantowość cech budynku, przy minimalnej ilości elementów. Stworzyło to możliwość personalizacji, przy potencjalnej masowości zastosowania. W ramach systemu zaproponowany został proces — aplikacja, w którym użytkownik w sposób przystępny może konfigurować architekturę budynku, dopasowując ją do indywidualnych potrzeb i może się ona zmieniać w czasie.

Koncepcja projektowa jest próbą poszukiwania odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób w dobie kryzysu ekonomicznego i środowiskowego kształtować i realizować architekturę dla szerokiego odbiorcy i zaspokajającą jednocześnie indywidualne potrzeby i preferencje.

Sąd konkursowy ocenił, że jest to współcześnie pytanie kluczowe dla kształtujących środowisko zbudowane, a odpowiedź udzielona przez autora bardzo dobrze wpisuje się w założenia ekonomii cyrkularnej i rozwoju zrównoważonego. Jednocześnie oceniający docenili wpisanie osiedla w kontekst i walory architektoniczne rozwiązania.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE