II Nagroda — Aleksandra Jabłońska, Zofia Jurkiewicz

Wyniki konkursu „Innowacyjne rozwiązania wnętrz wagonów kolejowych wspierające mobilność osób niepełnosprawnych”

II Nagroda
2 500 zł

autorki
Aleksandra Jabłońska, Zofia Jurkiewicz

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE