II Nagroda — Aleksandra Jabłońska, Zofia Jurkiewicz

Wyniki konkursu „Innowacyjne rozwiązania wnętrz wagonów kolejowych wspierające mobilność osób niepełnosprawnych”

II Nagroda
2 500 zł

autorki
Aleksandra Jabłońska, Zofia Jurkiewicz

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE