II Nagroda — INFRA-TEL

Wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną wieży widokowej w Parku im. Jana III Sobieskiego

II Nagroda

firma
INFRA-TEL


opis autorski

OPIS ZAŁOŻEŃ IDEOWYCH

Konstrukcja oraz materiały

Z uwagi na parametr wieloletniej eksploatacji obiektu głównym materiałem konstrukcyjnym wieży będzie stal cynkowana ogniowo (grubość powłoki cynkowej wyniesie minimum 100μm). Do decyzji Inwestora malowanie proszkowe konstrukcji stalowej na wybrany kolor (takie rozwiązanie podniesie koszt inwestycji). Podesty wykonane zostaną z desek grubości min. 6cm, a schody z krat podestowych.
Główny trzon wieży dodatkowo zostanie obłożony okładzinami z drewna klasy C24.
Fundamenty: żelbetowe + pale kotwiące – dokładny kształt i sposób posadowienia obiektu po wykonaniu badań gruntu. Wystające elementy żelbetowe zostaną obłożone okładzinami z kamienia naturalnego. Daszki pokryte zostaną blachą.

Wyposażenie wieży

Wieża zostanie wyposażona w instalacje odgromową w postaci sztyc odgromowych usytuowanych na szczycie każdego z dachów wieży.
Wieża wyposażona zostanie w instalację monitoringu pozwalającą na obserwację terenu przyziemia wieży (funkcja zabezpieczająca przed wandalizmem) oraz kamerę na szczycie wieży pozwalającą na obserwację online terenu widocznego z wieży (do decyzji Inwestora).
Wieża wyposażona zostanie w instalację elektryczną pozwalającą na oświetlenie górnego podestu wieży i zapewnienie lepszej widoczności obiektu z różnych części miasta.

Układ komunikacyjny

Dojście do wieży zostanie skomunikowane z istniejącymi drogami i ścieżkami znajdującymi się w Parku Miejskim im. Jana III Sobieskiego w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz zapewniający swobodną komunikacje po terenie parku. Proponowane rozwiązanie zgodnie z częścią graficzną.

OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ

W celu zapewnienia częściowego dostępu dla osób z niepełnosprawnością ruchową i uwzględnieniu istniejącego zagospodarowania terenu zaprojektowano obiekt w postaci dookólnej pochylni o nachyleniu 6% opartej na czterech nośnych trzonach wieży. Pochylnia
pozwala na wjazd (wejście) osoby z niepełnosprawnością ruchową na poziom ~ 19m pozwalającą na oglądanie terenu ponad koronami drzew. Pochylnia stanowi główny element cenotwórczy obiektu – jej dokładna wysokość zostanie ustalona po wykonaniu pomiarów zalesienia wokół obiektu. Pochylnia stanowić będzie jednocześnie dookólny taras widokowy.

Jeden z głównych trzonów wieży stanowił będzie podstawę drugiego tarasu widokowego i wyposażony zostanie w schody umożliwiające dojście do niego (schody pełnić będą jednocześnie rolę drogi ewakuacyjnej). Główny taras widokowy o wymiarach zadaszony
zostanie dachem wieżowym ostrosłupowym nawiązującym kształtem do pobliskiej wieży zegarowej. Taras umożliwiał będzie obserwację okolicznych terenów. Pochylnia oraz taras widokowy wyposażone zostaną w barierki zabezpieczające przed
wypadnięciem.

Układ komunikacyjny zapewniał będzie swobodny ruch w obu kierunkach. Sposób wejścia na wieżę umożliwiał będzie w przyszłości biletowanie wstępu. Rozstaw głównych trzonów wieży pozwoli na pozostawienie zalesienia przestrzeni wewnątrz wieży co zapewni jej naturalne wpasowanie się w otaczający krajobraz.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE