II Nagroda, wystawa stała archeologiczna — Koza Nostra Studio

Wyniki konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej archeologicznej oraz wystawy stałej etnograficznej

II Nagroda
w konkursie na opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej archeologicznej

10 tys. zł brutto

pracownia

Koza Nostra Studio z Krakowa


opinia jury

Praca wróciła uwagę powiązaniem rozwiązań kompozycyjnych aranżacji z bryłą budynku. Projektowanie respektujące wytyczne Nowego Europejskiego Bauhausu w aranżacji takiego budynku, jakim jest gmach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, zdaje się być pomysłem godnym wyróżnienia. Sama koncepcja wizualna i merytoryczna budzi uznanie. Niestety rozwiązania plastyczne uwzględniające dostępne eksponaty (nawet ograniczone placem z kamyków) budzą zastrzeżenia jurorów pod względem funkcjonalności.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE