II Nagroda — Seweryn Trzyna, Kamil Ziółkowski, Maciej Armanowski

Wyniki konkursu na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu

II Nagroda
20 tys. zł brutto

autorzy

Seweryn Trzyna (Warszawa), Kamil Ziółkowski (Jelenia Góra), Maciej Armanowski (Poznań)


opinia jury

Sąd pozytywnie ocenił: wzajemne proporcje wielkości terenów zieleni i terenów zabudowanych, dążenie do zachowania zieleni istniejącej, powiązania wysokościowe z istniejącym terenem, skalę zabudowy w polu nr 1, kształtowanie jednolitej linii zabudowy po wschodniej stronie ulicy Roosevelta i sposób podejścia do otwarć widokowych na zabudowę po stronie wschodniej.
Wątpliwości Sądu wzbudziły: lokalizacja parkingu naziemnego na polu nr 1, zwiększająca się wysokość zabudowy na polu nr 2, styk projektowanej zabudowy na polu nr 2 z istniejącym zagospodarowaniem terenu od strony południowej oraz sposób kształtowania linii elewacji od strony torów kolejowych.

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
INSPIRACJE