Wyróżnienie równorzędne — Tomasz Bekas, Michał Szymański, Jakub Wichtowski

(Zadanie B) Konkurs na projekt obiektu ścieżki w „koronach drzew” oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

Wyróżnienie równorzędne dla zadania B

4 000 złotych brutto 

Zespół

Tomasz Bekas (Poznań), Michał Szymański (Poznań), Jakub Wichtowski (Zalasewo).


Uzasadnienie Jury

a) Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań architektonicznych: W pracy nr 015 autorzy w wystarczającym stopniu dostosowali koncepcję wieży widokowej do założeń programowych i ideowych, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zawartych w załączniku do Regulaminu konkursu (załącznik nr F 04). Praca jest oryginalna, proponuje ciekawe i atrakcyjne rozwiązania architektoniczne i przestrzenne zasługujące na wyróżnienie.

b) Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych wraz z rozwiązaniem funkcjonalnym terenu Inwestycji:
Autorzy pracy nr 015 zaproponowali układ przestrzenno-funkcjonalny umożliwiający obserwację widnokręgu, z naciskiem na cztery wyszczególnione kierunki: Roztoczański Park Narodowy, Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy, Łąki Tereszpola i Biłgoraj. Zdaniem Sądu
konkursowego kierunkowanie widoków ogranicza możliwość pełnego obrazu otoczenia, zwłaszcza, że wieża jest, jak opisują autorzy, obłożona deską, raz w płaszczyźnie elewacji, raz ustawiona sztorc.

c) Rozwiązanie układu obsługi komunikacyjnej:
Autorzy zakładają, że zagospodarowanie terenu wieży będzie naturalne, z nasadzeniami, które „nadają wieży dodatkowego sąsiedztwa, co pozwala na wytracenie efektu samotnej wieży na środku pustej otwartej przestrzeni”- Sąd Konkursowy wyróżnił pracę ze względu na ciekawą koncepcję zagospodarowania ternu.

d) Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne: W pracy o numerze 015, autorzy w opisie rozwiązań proekologicznych
i energooszczędnych zawarli informacje procesie projektowym, który od początku zakładaj oparcie koncepcji o wzorce i konteksty pochodzące z natury i lokalnej tradycji. „Użyto drewna w sposób współczesny, ale w poszanowaniu dawnych metod i form architektonicznych” – Sąd konkursowy wyróżnił taki sposób projektowania.

e) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji: Autorzy pracy nr 015 załączyli informację dotyczącą kosztów, która wg Sądu Konkursowego stwierdza zgodność z założeniami konkursu.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE