II Wyróżnienie — AMC – ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI

Konkurs na projekt budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Furmańskiej

II Wyróżnienie
15 000 zł

autorzy
AMC – ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI
zespół projektowy: Andrzej Marek Chołdzyński (autor projektu), Artur Caban, Joanna Arent-Trzmiel, Tomasz Birezowski,
Krzysztof Bochniak, Tomasz Burno, Piotr Dynowski, Mirosław Falkowski, Jacek Hawrylak, Jerzy Krzemiński, Leszek Lubański


opinia jury

Sąd docenił pracę za kunszt projektu z wykorzystaniem technologii drewnianej oraz za odpowiedzialne gospodarowanie zasobami i terenem, dając wyraz szczególnej troski o przyszłość zjawisk społecznych, technologicznych oraz środowiskowych w całym cyklu funkcjonowaniu budynku. Na uwagę zasługuje również poszukiwanie formy budynku jako zespołu brył co pozwala na optyczną redukcję skali. Ta decyzja projektowa jednak zdeterminowała układ funkcjonalny wnętrza również je dzieląc i tworząc złożony układ komunikacyjny.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE