II Wyróżnienie — BRUTHER, TŁO Michał Sikorski architekt

Wyniki realizacyjnego konkursu architektonicznego na koncepcję nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

II Wyróżnienie
10 tys. zł brutto

pracownia
BRUTHER, TŁO Michał Sikorski architekt

zespół projektowy
Stéphanie Bru (Paryż), Alexandre Theriot (Paryż), Michał Sikorski (Warszawa)

opis projektu

PZT
Wjazd na teren od ul. Flisa w płn.-wsch. narożniku. Docelowo drugi wjazd/wyjazd na przedłużoną ul. Flisa prawdopodobnie (nie pokazano na rysunku) w narożniku południowym. Komunikacja kołowa na działce wzdłuż elewacji płd.-wsch. (ul. Flisa) oraz płn.-wsch. Wjazd do garażu podziemnego w północnym narożniku. Miejsca postojowe na terenie – 23 (MIBMiK wnioskował o 23 m.p.). Powierzchnia zieleni urządzonej 4 880 m² (37% powierzchni działki). Powierzchnia biologicznie czynna 4 597 m² (36,5% powierzchni działki).

architektura
Budynek na rzucie prostokąta o wymiarach 84,8×59,4 m (96×85 podziemie) ma 4 kondygnacje naziemne i jedną podziemną zawierającą garaż na 89 m.p. (MIBMiK wnioskował o 114 m.p.) pracownie modeli zwierzęcych oraz pomieszczenia użytkowe. Podłużne patio o wymiarach 67×13 m przedzielone w połowie długości łącznikiem (poziomy +1 do +3) ze schodami łączącymi wszystkie poziomy. Utrudniona komunikacja pomiędzy obiema częściami budynku. Wzdłuż krótszych elewacji budynku dwupoziomowe ogrody zimowe.
Na parterze wydzielona została strefa hallu o podwójnej wysokości, zawierająca funkcje konferencyjno-wystawowe (duża sala konferencyjna na 480 miejsc oddzielona od hallu podnoszoną ścianą), gastronomię, recepcję itp. Strefa jest pomyślana w sposób umożliwiający jej funkcjonowanie niezależnie od reszty budynku. Na parterze ulokowano także laboratoria demonstracyjne.
Kondygnacje od +2 (skrzydło płn.-wsch. od +1) do + 3 pomieszczenia laboratoryjno-biurowe.
Elewacje silnie przeszklone. Szklano-aluminiowe. Wyraz architektoniczny o charakterze „industrialnym”.
Konstrukcja żelbetowa słupowo-płytowa.


opinia jury

Wyróżnienie przyznano za nieszablonowe i atrakcyjne ukształtowanie strefy wejściowej o podwójnej wysokości, która może być wykorzystywana np. w celach popularyzatorskich niezależnie od funkcji stricte naukowych oraz za prostą, intuicyjną strukturę przestrzenną.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE