II Wyróżnienie w kategorii „Zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna” — Woonerf na ulicy Abrahama w Gdyni

Konkurs TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce, edycja 2020

inwestor
Miasto Gdynia

autorzy
arch. Maciej Nagórski (NANU Pracownia Architektoniczna), dr arch. Monika Arczyńska (A2P2 architecture & planning), dr arch. Łukasz Pancewicz (A2P2 architecture & planning), arch. Bartos Zimny

projekty branżowe
Record Sp. z o.o.

koncepcja konkursowa
Maja Bazylko, Tomasz Jażdżewski


opinia jury

Wyróżnienie przyznano za wykreowanie miejsca o uspokojony ruchu z priorytetem dla pieszych i rowerów oraz za funkcjonalne i estetyczne przekształcenie wnętrza urbanistycznego ulicy w centrum miasta. Stworzono nową, atrakcyjną przestrzeń inspirowaną gdyńskim modernizmem. Kapituła Konkursu doceniła pomysłowość rozwiązań przestrzennych wprowadzonych we wnętrzu ulicy i podnoszących bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów oraz podkreśliła atrakcyjność użytkową dedykowaną mieszkańcom i turystom. Na szczególne podkreślenie zasługuje aktywne włączenie lokalnej społeczności w proces przekształceń i działań rewitalizacyjnych.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE