III Nagroda ex aequo w kategorii „12-15 lat” — „Guard River” (Franciszek Matuszak 12 l., Mikołaj Piotrowski 12 l., Iwo Domagalski 13 l., Bruno Widerak 13 l.)

Konkurs „Spotkajmy się w mieście” w ramach programu „Kształtowanie Przestrzeni”

III Nagroda w kategorii „12-15 lat”
nagroda rzeczowa

projekt
„Guard River”

autor
Franciszek Matuszak 12 l., Mikołaj Piotrowski 12 l., Iwo Domagalski 13 l., Bruno Widerak 13 l.
Pracownia – Przestrzenie Wyobraźni na Sołaczu, Poznań

nauczyciel prowadzący
Aldona Kurzawska, Dagmara Pawlak


opinia jury

Nagrodę przyznano za udane poszukiwanie miejsca dla wprowadzenia poszerzenia oferty funkcjonalnej miasta w postaci sceny plenerowej i wykorzystanie walorów krajobrazowych wybranej lokalizacji. Zaproponowana korekta linii brzegowej Warty i wprowadzenie w wykreowane zakole ruchomej sceny pozwoliły na stworzenie właściwych i łatwo poddających się wariantowaniu relacji widownia – scena, otwierając przy tym możliwości dedykowania obiektu różnym w charakterze przedstawieniom plenerowym. Układ podestów widokowych tworzy miejsca służące i podatne na nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, gwarantując taką możliwość niezależnie od warunków pogodowych, a zaproponowane komponenty funkcjonalne wyraźnie poszerzają krąg użytkowników o grupy osób aktywnych sportowo (wioślarze, rowerzyści). Projekt jest dobrym przykładem wykorzystania potencjału miejsca i dowodzi rozumienia przez autorów idei projektowania kontekstualnego.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE