III Nagroda — Moogaa Studio

Wyniki konkursu na koncepcję Alei Noworybnickiej w Gliwicach między ulicami Kochanowskiego a Toruńską

III Nagroda
6 000 zł

punkty
58,4

projekt
„Aleja do zgody”

autor
Moogaa Studio


opinia jury

W koncepcji nie uwzględniono wszystkich wymaganych elementów. Zawiera ciąg pieszy i rowerowy, elementy małej architektury, przystanki rekreacyjne, istniejąca zieleń. Zawiera także dużo obiektów kubaturowych na ramach żelbetowych o niejasnym przeznaczeniu, obiekty handlowe, obiekty hydrotechniczne (wykluczone na etapie założeń).
Zostały uwzględnione stanowiska dedykowane dzieciom i seniorom. Brak znacznych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.
Zaproponowano minimalne w zakresie rozwiązanie komunikacji z terenami sąsiadującymi oraz rozwiązania na styku z drogami publicznymi.
Koncepcja przewiduje zachowanie istniejącej zieleni wysokiej.

Koncepcja zaprojektowana pod kątem zagospodarowania ogródków działkowych dla działkowiczów, ze wszelkimi udogodnieniami, jak Dom Działkowca, monitoring działek i kompostowniki. Nie zostały uwzględnione wszystkie założenia koncepcyjne. Kompozycja została dopasowana do celu nadrzędnego —— zachowania ogródków działkowych. Brak zrównoważenia kompozycji i odwołania do współczesnych trendów. Brak jest otwarcia terenu i udostępnienia jak największej grupie użytkowników. Nie jest spełniony warunek ekonomiki budowy oraz użytkowania. Połączenie ciągu pieszego z rowerowym na dłuższej odległości oraz brak oświetlenia należy uznać za zagrażający bezpieczeństwu użytkowników.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE