III Nagroda — Marta Drgas, Mikołaj Gruszczyński

Wyniki studenckiego konkursu „Tu warto żyć” na zagospodarowanie Błoni Wildeckich

III Nagroda
3 000 zł

laureaci
Marta Drgas, Mikołaj Gruszczyński

projekt
Misto-Dzielnica-Muzeum

uczelnia
Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu


uzasadnienie jury

Praca została nagrodzona za umiejętne i pomysłowe zaprezentowanie możliwości wykorzystania miejsca w zależności od pory lub inicjatywy. Podział funkcjonalny umiejętnie nawiązuje do najbliższego otoczenia, tworząc spójną i wzajemnie uzupełniającą się przestrzeń. Strefy sportu, relaksu, natury wykorzystują i wzmacniają istniejące walory a najbardziej zdegradowane miejsca parkingów i targowiska kształtują w sposób wiarygodny względem sąsiedztwa. Momentami zbyt emblematyczna forma prezentacji jest odpowiednio syntetyczna, nie tracąc na czytelności.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE