III Nagroda — Maciej Woś - Pracownia Architektoniczna

Wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio BONITUM”

III Nagroda
10 tys. zł brutto

pracownia
Maciej Woś – Pracownia Architektoniczna

zespół projektowy
Maciej Woś, Agnieszka Bernaś


opinia jury

Nagrodę przyznano za ciekawie rozplanowaną przestrzeń całego założenia, ze szczególnie przyjaznym rozwiązaniem strefy wejścia głównego (przy nie do końca satysfakcjonującym ukształtowaniu ramp dla osób z niepełnosprawnością ruchową). Dobrze, choć nie do końca spójnie zdefiniowana forma architektoniczna łączy się z bardzo ciekawie ukształtowanymi rzutami poszczególnych kondygnacji. Wątpliwości jury wzbudził sposób rozwiązania drogi pożarowej / dojść pożarowych do obiektu, oraz zbyt radykalna redukcja istniejącej zieleni wzdłuż południowej granicy działki.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE