III Nagroda — Heinle, Wischer und Partner Architekci

Konkurs na koncepcję przebudowy dawnego hotelu „Cracovia” do funkcji instytucji kultury: Muzeum Designu i Architektury oraz Modelowego Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych

III Nagroda
20 000 PLN brutto, a także nagroda pieniężna w wysokości 40 000 PLN brutto

projekt
Heinle, Wischer und Partner Architekci

autorka

Anna Stryszewska-Słońska

współautorzy

Natalia Sochacka, Dominika Niżnik, Agnieszka Łuksik, Madalina Stanasel, Sebastian Kawalec, Zuzanna Surmacz


uzasadnienie jury

III Nagrodę przyznano pracy nr 205 za trafne i nacechowane dużą wrażliwością rozwiązanie problemów postawionych przed Uczestnikami Konkursu. Trafna jest dyspozycja sposobu zagospodarowania inspirowana bliskością Błoni. Trafne są rozwiązania struktury programowej i wrażliwość w kształtowaniu przestrzeni wystawienniczych. Zastrzeżenia Sądu wzbudza nadmierna wysokość nadbudowy nad strefą restauracyjną oraz jej nadmierne zbliżenie do głównej bryły Cracovii. Nie przekonuje takie rozwiązanie części podziemnej ze znacznym naziomem na płycie stropowej parkingu.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE