III Nagroda — ANALOG PIOTR ŚMIERZEWSKI

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec”

III Nagroda
15 000 zł

autorzy
ANALOG PIOTR ŚMIERZEWSKI


opinia jury

Nagrodę przyznano za trafne zdefiniowanie budynku akademika, jako obiektu będącego skromnym, trwałym i bezpretensjonalnym tłem dla indywidualnych i grupowych aktywności użytkowników. Zadbano o jednoznaczną hierarchią przestrzenną: od prywatnych pokoi, poprzez półprywatną (na poszczególnych piętrach), do publicznej – na wykreowanym placu i w otaczającej zieleni. Użyto trwałych, sprawdzonych technologii i systemów konstrukcyjnych, tak by realizacja i użytkowanie były oczywiste i przewidywalne, co w konsekwencji racjonalizuje koszty, podobnie jak zaproponowane formy elementów budowlanych (ścian, słupów, okien) i ich detali. Spójność architektoniczną połączono z dość jednoznaczną kompozycją urbanistyczną: obiekt pomyślany jest zarówno jako wolnostojący (w otoczeniu naturalnej zieleni) jak i jedna z pierzei przyszłego placu. Zdaniem Sądu Konkursowego obiekt jest trafną odpowiedzią na zadane pytanie, wyrażoną w racjonalnym, choć może cokolwiek nazbyt brutalnym języku.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE