III Nagroda (Ex Aequo) — Jasmina Aboulker, Weronika Adach, Julia Jędrys, Aleksandra Snopkowska, Maria Wito, Anna Maria Wierzbicka, Paweł Trębacz, Jakub Pieńkowski, Filip Strzelecki

Międzynarodowy konkurs na projekt adaptacji zespołu Pałacu Potockich w Iwano-Frankiwsku

III Nagroda (Ex Aequo)

30 000 hrywien

Zespół projektowy

Jasmina Aboulker, Weronika Adach, Julia Jędrys, Aleksandra Snopkowska, Maria Wito, Anna Maria Wierzbicka, Paweł Trębacz, Jakub Pieńkowski, Filip Strzelecki

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE