III Nagroda (Ex Aequo) — Andrii Nazarenko, Khrystyna Kosmii

Międzynarodowy konkurs na projekt adaptacji zespołu Pałacu Potockich w Iwano-Frankiwsku

III Nagroda (Ex Aequo)

30 000 hrywien

Zespół projektowy

Andrii Nazarenko, Khrystyna Kosmii

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE