III Nagroda — Artur Jasiński i wspólnicy, Ekspo Agencja Projektowa Architektury Krzysztof Kiendra

Wyniki dwuetapowego konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie

III Nagroda
10 tys. zł brutto + 15 tys. zł brutto

pracownia
Artur Jasiński i wspólnicy, Agencja Projektowa Architektury Krzysztof Kiendra

zespół projektowy
Artur Jasiński
współpraca autorska: Krzysztof Kiendra, Paweł Wieczorek, Marcin Buczek-Palczyński, Marta Grochowska


uzasadnienie jury

Trzecią nagrodę przyznano za propozycję obiektu o racjonalnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej budującego prestiż instytucji sposobem ukształtowania formy, elewacji, reprezentacyjnego wejścia i wielopoziomowego wewnętrznego atrium. Struktura ta, poprzez wbudowanie w betonową kratę zielonych donic, konstytuując zwaną przez autorów barierą klimatyczną, jest jednocześnie innowacyjna i proekologiczna.

Sąd konkursowy zwrócił uwagę na fakt, że praca w znaczący sposób przekroczyła wytyczne zapisów MPZP w zakresie wskaźnika terenu biologicznie czynnego. Utrudnieniem funkcjonalnym w obiegu dowodów stanowi rozdzielenie zespołu laboratoriów biologicznych na różnych poziomach.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE