III Nagroda — Jednostka Projektowa

Wyniki 3. edycji konkursu „Współczesna Kamienica Łódzka”

III Nagroda
17 500 złotych

pracowania
Jednostka Projektowa

zespół autorski
Tomasz Sachanowicz, Monika Puchała


uzasadnienie jury

Propozycję architektury kamienicy opartej o konsekwentne zastosowanie rytmu podziałów formy i elewacji budynku, z wykorzystaniem układu galeriowego pozwalającego na stworzenie dużych, obustronnie doświetlonych mieszkań, stanowiących rzeczywistą alternatywę dla wielorodzinnej zabudowy obrzeży miasta. Zaproponowana głębokość traktu budynku pozwoliła, także poprzez rytm przerw w kubaturze, na dobre doświetlenie dziedzińca, którego wizerunek nadany został przez pasy galerii charakterystycznych dla historycznej zabudowy mieszkaniowej północnej części śródmieścia Łodzi. Pasy elewacji frontowych, podkreślone rytmem balkonów, nadały budynkowi wyrazisty charakter, stwarzający czytelny wizerunek zabudowy i skrzyżowania śródmiejskich ulic.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE