III Nagroda — SBS Engineering Group

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania inwestycyjnego „Budowa siedziby prokuratur różnego szczebla w Katowicach”

III Nagroda
30 000 zł

autorzy
SBS Engineering Group
zespół projektowy:
Maher Matar, Joanna Ryś, Joanna Tomecka, Piotr Ehrenhalt


opinia jury

Trzecią nagrodę przyznano za interesującą dyspozycję przestrzenną w formie bramy wjazdowej do Katowic. Za wartościową uznano propozycje ukształtowania pasażu pieszego na osi wschód-zachód. Mankamentem pracy jest znaczna ilość zbyt wąskich pomieszczenia biurowych niestwarzających właściwych warunków pracy.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE