III Nagroda — Pracownia Autorska i Biuro Prawne H. J. Buszkiewicz

Konkurs na koncepcję architektoniczną budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

III Nagroda
10 000 zł

autorzy
Pracownia Autorska i Biuro Prawne H. J. Buszkiewicz


opinia jury

Sąd konkursowy dostrzega, że praca w zadowalającym stopniu spełnia wymagania określone wregulaminiekonkursu, w szczególności:
1.Zawiera czytelnie rozwiązaną funkcję z interesująco ukształtowanym holem głównym owysokościdwóch kondygnacji.
2.Prezentuje charakterystyczną rzeźbiarską bryłę budynku.3.Wątpliwości budzi proponowana kolorystyka.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE