III Nagroda — INDUSTRIA PROJECT i Heinle, Wischer und Partner

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego PUM w Szczecinie

III Nagroda
50 000 zł

autorzy
INDUSTRIA PROJECT i Heinle, Wischer und Partner
zespół projektowy: Edzard Schultz, Anna Stryszewska – Słońska, Łukasz Kaczmarek, Marta Wróblewska, Karol Mądrecki, Wojciech Wiśniewski, Adriana Sowa, Tomasz Sokołowski, Łukasz Tryc, Andrzej Rulewski, Grzegorz Rybak, Marek Pobłocki, Mirosław Arentowicz, Włodzimierz Werochowski


opinia jury

Nagrodę przyznano za bardzo eleganckie w formie oraz niezwykle technologicznie uzasadnione, oryginalne wpisanie obiektu w przestrzeń niecki. Forma zbudowana z pawilonów ułożonych wzdłuż podłużnej osi obniżenia terenu „kroczy” poszczególnymi pawilonami wgłąb terenu, powiązana sieciowo poprzecznymi łącznikami. Krzyżowy układ powiązań poszczególnych skrzydeł nadaje wybitną wartość techologiczności układu brył. Wynikająca z tego nieomal dowolność w kolejności realizacji, elastyczność etapowania oraz zdolność do dalszej rozbudowy jest godna najlepszych rozwiązań obiektów medycznych czy uniwersyteckich. Nie do pominięcia jest zdolność do tworzenia w zaprojektowanym obiekcie ciągów technologicznych w trasowaniu alternatywnym (dublowanym), co może zwiększać bezpieczeństwo użytkowania na wypadek awarii. Elegancka gra białych brył, które wznoszą się ponad poziom terenu od strony ul. Unii Lubelskiej, wykonanych z elewacyjnego betonu o fakturach gładkich I kanelurowanych, znakomicie kreuje wnętrza pomiędzy nimi oraz relacje wnętrz z przestrzeniami sąsiadującego szpitala, będąc z nim we właściwej proporcji i skali.

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE