III Nagroda — Diana Polkowska Pracownia Projektowa dpp Design

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ul. Chmielnej w ramach programu Nowe Centrum Warszawy

III Nagroda
10 000 zł

autorzy
Diana Polkowska Pracownia Projektowa dpp Design


opinia jury

Praca budzi uznanie szczególnie ciekawym i starannym opracowaniem szeregu zagadnień, m.in. kwestii posadzek i gospodarowania wodą opadową. Godny uwagi jest postulat kontynuacji na ul. Brackiej posadzki z tzw. pl. Pięciu Rogów oraz podkreślenie jej ciągu subtelnym założeniem wodnym.

Zdaniem sądu konkursowego, słabością pracy jest niedostateczne wykorzystanie w ciągu ulicy Chmielnej elementów zieleni. W pracy zaprojektowano niewielką liczbę drzew, z czego większość w prawdopodobnej kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. Docenić należy poszukiwanie innych niż tylko drzewa form zazielenienia przestrzeni, jednak proponowane ławki roślinne budzą wątpliwości natury ergonomicznej i ekologicznej. Nie przekonują także surowe, betonowe meble miejskie, pozbawione siedzisk, oparć i podłokietników.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE