III Nagroda — Andrzej Sołyga, Marek Kuciński, Paweł Mysera

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte

III Nagroda

30 000 zł

autorzy
Andrzej Sołyga, Marek Kuciński, Paweł Mysera


opinia jury

Praca uzyskała III nagrodę, ponieważ dobrze – w ramach oceny przedstawionych projektów, realizuje idee konkursu, w tym symboliczność przekazu i czytelność ideową. Zaproponowany przez autorów „Las krzyży” w lesie Westerplatte ma oczywisty i uniwersalny wymiar symboliczny. Geometria i proporcje elementów projektu pozwalają na właściwy odbiór tego wyjątkowo lapidarnego i mocnego symbolu. Wątpliwości Sądu Konkursowego budzi zbiorowy grób z płytą Bohaterów Westerplatte, który jest niezgodny z tradycją czczenia zmarłych i szacunkiem dla miejsca indywidualnych pochówków.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE