III Nagroda — Annachiara Trabacchin, Elena Paccagnella, Gloria Aiolfi, Alberto Martini

Kaira Looro 2021

III Nagroda
500 euro, staż w SBGA

autorzy
Annachiara Trabacchin, Elena Paccagnella, Gloria Aiolfi, Alberto Martini
(Włochy)

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE