III Nagroda — Michalina Zadykowicz, Sabrina Hass

Make me! Wyniki międzynarodowego konkursu wzorniczego dla młodych projektantów, edycja 2022

III Nagroda
10 tys. zł brutto

autorki
Michalina Zadykowicz, Sabrina Hass

projekt
URBAN CLAY

opis autorski

Co gdybym Ci powiedziała, że ten talerz powstał z ziemi, która niegdyś znajdowała się w miejscu najbliższej stacji metra?

W projekcie „Urban Clay” rozważamy potencjał Wiednia jako kopalni zasobów geologicznych. Nasza analiza wiedeńskich złóż gliny ujawniła, że podczas prac budowlanych, zwłaszcza tych powiązanych z nowymi liniami metra, wydobywane są ogromne ilości gliny, z których zdecydowana większość trafia na składowiska odpadów.

W ramach naszych eksperymentów testowaliśmy właściwości i przydatność glin miejskich, zarówno w roli bazy naczynia, jak i szkliwa. W wyniku tego procesu powstała seria obiektów ceramicznych i przepisów na szkliwa. Zdecydowałyśmy się na proste formy naczyń, aby jak najlepiej poznać właściwości znalezionego materiału. Użycie form gipsowych podczas produkcji pozwoliło sprawdzić, jak glina sprawowałaby się w mniejszej manufakturze. Eksperymentalne szkliwa bazują na lokalnej glinie z dodatkiem lokalnych surowców takich jak muszle ślimaków oraz takich, które są produktem ubocznym dużego przemysłu, na przykład tlenek kobaltu.

Mapa, częściowo wydrukowana gliną w roli pigmentu, ilustruje rozległe złoża gliny pod Wiedniem z uwzględnieniem planowanych prac budowlanych, aby prześledzić i możliwie przewidzieć wydobycie w mieście, który będzie miało miejsce w nadchodzących latach.

Obserwując, jak zakłócenia łańcucha dostaw surowców powodują braki w zaopatrzeniu w materiały ceramiczne i plastyczne, proponujemy przyszłość, w której wiedeńska glina miejska jest powszechnie dostępna dla lokalnej sztuki, rzemiosła i przemysłu. Wierzymy, że głębsze zbadanie surowców występujących we współczesnych miastach pozwoli na wypracowanie lepszych systemów gospodarowania nimi.


opinia jury

Jest to projekt krytyczny, który w niezwykle wnikliwy sposób mierzy się z tematyką wyczerpujących się zasobów naturalnych, jednocześnie stanowi ciekawą refleksję dotyczącą tożsamości miejskiej, życia w mieście.


Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE