III Nagroda — tomcat.arch.design Tomasz Olszewski

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na rozbudowę i modernizację Muzuem Powstania Warszawskiego

III Nagroda
33 000 zł

autorzy
tomcat.arch.design Tomasz Olszewski

zespół projektowy: Tomasz Olszewski, Leszek Żołnowski, Wojciech Koziarski, Kacper Czubek, Kinga Michaluk, Marcin Sadowski, Dorota Jasek, Michał Rogucki, Karol Gwiazdowski


opinia jury

Nagrodę przyznano za konsekwentnie przeprowadzoną propozycję umieszczenia większości kubatury nowego budynku pod ziemia, pod skarpą oddzielająca istniejące, zabytkowe budynki od strony ul. Towarowej. Jury doceniło ciekawe rozwiązanie szerokiego portyku wejściowego i sekwencję przestrzeni doprowadzających z ulicy do holu Muzeum. Praca oferuje wyrafinowany plastycznie nastrój wnętrz definiowanych przez zenitalne oświetlenie. Za wady uznano umieszczenie dużej kubatury w narożniku ulic Towarowej i Grzybowskiej przesłaniającej zabytkowe budynki, formy świetlików utrudniające organizacje imprez masowych na przedpolu Muzeum oraz zbyt małą przestrzeń w holu przed punktem kontroli.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE