III Nagroda — FAV (Filip Zieliński), IPSO (Paulina Sobiech, Łukasz Piszczałka), Wójtowicz Architecture (Jakub Wójtowicz)

Wyniki konkursu na projekt siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie

III Nagroda
10 000 zł brutto

projekt
PRZYSTAŃ KULTURY – Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie

zespół projektowy
FAV (Filip Zieliński), IPSO (Paulina Sobiech, Łukasz Piszczałka), Wójtowicz Architecture (Jakub Wójtowicz)

opis autorski

idea

Rola kultury w życiu człowieka jest nieoceniona. Kształtowanie pojedynczych osobowości czy nawet całych społeczeństw nie byłoby możliwe bez kontekstu dziedzictwa oraz wartości jakie niesie za sobą obcowanie z kulturą. Nieodłączna więź stworzona między nią a człowiekiem od lat ewoluuje dostosowując się do oczekiwań powstających w skutek dynamicznych zmian zachodzących na świecie. Ostatnie lata szczególnie mocno wystawiły na próbę relację człowiek-kultura. Izolacja oraz ograniczenie kontaktów uniemożliwiły organizację wielu wydarzeń i aktywności. Powstała w ten sposób pustka uświadomiła nas jak bardzo potrzebujemy kultury jako społeczeństwo. Wyjścia, spotkania czy interakcje artystyczne potrzebują jednak odpowiedniej przestrzeni – przedefiniowanej zarówno pod względem bezpieczeństwa użytkowników, jak i z uwagi na nowy styl życia społeczeństwa - bardziej dynamiczny, szybki, wykorzystujący nowe technologie przenoszące nas do świata online. Pogodzenie ze sobą tych dwóch zagadnień stało się inspiracją do stworzenia projektu koncepcji architektonicznej nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie. Odpowiednie rozplanowanie budynku zapewnia możliwość zarówno osobnego działania każdej z funkcji jak i jednoczesnego korzystania z wielu z nich.
Dodatkowo duże przestrzenie zaproponowane w projekcie pozwalają na zachowanie komfortu oraz bezpieczeństwa, a wentylacja mechaniczna umożliwia częstą i skuteczną wymianę powietrza. Dopełnieniem projektu jest uwzględnienie w nim aspektów ekologicznych oraz poszanowanie istniejącej na terenie opracowania zieleni wysokiej. Wszystkie kondygnacje naziemne budynku zaprojektowano w technologii konstrukcji drewnianej CLT idealnie wpisującej się w kontekst zrównoważonego budownictwa oraz naturalnego klimatu zielonego parku.

funkcja i forma

Projekt bazujący na prostym układzie brył z dominantą wysokościową w postaci głównej sali wielofunkcyjnej otwiera się na przestrzeń parku. Jednocześnie zaprasza przechodniów do wielu krótkich interakcji, wypicia szybkiej kawy czy wypożyczenia książki oraz łączy dużą kubaturę budynku z otaczającą go zielenią. Zaproponowane strefowanie układu budynku pozwala zarówno na indywidualne działanie poszczególnych funkcji jak i ich wzajemne dopełnianie. Dzięki temu budynek stanie się przestrzenią przyjazną użytkownikom oraz miejscem zawiązywania nowych znajomości, a także tworzenia małych wspólnot sąsiedzkich. Zlokalizowana w holu wejściowym kawiarnia może służyć jako zaplecze gastronomiczne sali wielofunkcyjnej, a także miejsce w którym rodzice mogą poczekać na dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych. Okoliczni mieszkańcy wpadający jedynie na kawę zobaczą natomiast zlokalizowane w holu prace artystyczne wykonane na popołudniowych zajęciach. Przestrzeń wejściowa dzięki ruchomej ścianie sali widowiskowej może pełnić rolę nie tylko przestrzeni ekspozycyjnej, lecz również dodatkowej powierzchni do organizowania bankietów czy wernisaży. Jednocześnie uproszczenie układu pozwoliło na ograniczenie do minimum komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie reprezentacyjności strefy wejściowej poprzez wydzielenie wejścia technicznego do budynku. Układ funkcji zakładający otwarcie się na park, umożliwił równoczesne zlokalizowanie wszystkich funkcji technicznych w mało atrakcyjnej przestrzeni działki - graniczącej z drogą szybkiego ruchu. Dzięki temu częste dostawy oraz obsługa budynku nie będą ingerowały wizualnie zarówno w przestrzeń parku jak i ogólnodostępne części budynku. Prosta komunikacja pionowa wewnątrz budynku pozwala na szybkie i komfortowe poruszanie się zarówno użytkownikom jak i osobom obsługującym budynek.
W projekcie dużą uwagę poświęcono aspektom proekologicznym. Wykorzystane w konstrukcji materiały drewniane stały się inspiracją dla wnętrz budynku, w których postanowiono o wyeksponowaniu słupów oraz stropów drewnianych. Całość wnętrz dopełniono delikatnymi jasnymi kolorami, tworząc tło dla głównego elementu wnętrza jakim stała się zieleń przenikająca przez duże przeszklenia do budynku. Odpowiednie strefowanie funkcji umożliwiło połączenie wnętrz każdej z ogólnodostępnych funkcji z zielenią, zapewniając piękne widoki oraz stałe obcowanie z naturą użytkownikom budynku. Stonowane kolory oraz nowoczesne elementy wnętrza wpisują się również w ideę tworzenia przestrzeni przyjaznej ludziom w każdym wieku.

PZT

Głównym założeniem koncepcji zagospodarowania terenu było zachowanie wartości jaką niosą ze sobą rosnące na terenie cenne drzewa oraz wzniesienie zlokalizowane w zachodniej części działki. Strefowanie funkcjonalne przestrzeni wykonano w taki sposób, aby ograniczyć do minimum ingerencję w przestrzeń parku. Budynek zlokalizowany został we wschodniej części działki. Dzięki temu możliwe było wprowadzenie dwóch wejść, bez konieczności utwardzenia zbyt dużej powierzchni terenu. Zabudowując narożnik działki przylegający do granicy z drogą szybkiego ruchu wykreowano dużą przestrzeń zielonego parku, umożliwiającą bezpieczny i komfortowy odpoczynek okolicznym mieszkańcom. Istniejąca skarpa wkomponowana została w nowe układy komunikacyjne oraz zaktywizowana poprzez wprowadzenie siedzisk oraz kładek między drzewami. Dzięki temu naturalne wzniesienie może być wykorzystane jako widownia dla wydarzeń organizowanych na placu wejściowym znajdującym się przy północnej ścianie budynku. W projekcie dużą rolę odegrało połączenie zieleni parku zarówno z wnętrzem budynku jaki i jego wyglądem zewnętrznym. Wyniesione wokół sali widowiskowej brył poszczególnych funkcji, przykrytych dachem zielonym, tworzy złudzenie wyrastania budynku z roślinności parku. W projekcie zagospodarowania zaproponowano niewielką ilość miejsc postojowych na powierzchni terenu, ze względu na poszanowanie zieleni oraz drzew zajmujących dużą część działki. Proponowane parkingi umieszczono na tyłach budynku oraz w zachodnim narożniku działki, wykorzystując skarpę jako naturalny bufor oddzielający samochody od części rekreacyjnej parku.

 


opinia jury

Zwarta, ale zarazem bogata architektura budynku. Kameralna skala dostosowana do otoczenia. Widoczna konstrukcja drewniana korzystnie kształtuje elewacje budynku. Bardzo dobrze rozwiązano układ urbanistyczny, z wygodnym podjazdem gospodarczym od ul. Warszawskiej i głównym placem wejścia od ul. P. Wysockiego. Minimalna ingerencja w cenną zieleń parku.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE