III Nagroda — Piotr Hardecki Architekt, „Abies” Architektura Krajobrazu, Maciej Nonas

Konkurs na opracowanie koncepcji parku o charakterze miejskim w dzielnicy Wilanów w Warszawie

III Nagroda
10 000 zł

autorzy
Piotr Hardecki Architekt, „Abies” Architektura Krajobrazu, Maciej Nonas

zespół projektowy: Piotr Hardecki, Barbara Kraus – Galińska, Maciej Nonas


opinia jury

Na szczególną uwagę zasługuje wrażliwe połączenie kontrastujących ze sobą elementów naturalnych, nieomal pierwotnych z krajobrazem przekształconym przez człowieka. Przestrzeń organizowana w sposób organiczny, wynikowy, wykorzystujący naturalne ukształtowanie terenu. Autorzy stworzyli warunki do wykształcenia się lokalnego ekosystemu. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu sił natury, rozwiązania te cechuje mały koszt inwestycyjny jak i później niewielkie nakłady na eksploatację.

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie
IGP Melted Metal - nowy wymiar powierzchni metalicznych
INSPIRACJE