III Nagroda — Kamil Kajdas

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu osiedla Celina Południe we Wrocławiu

III Nagroda
5 000 zł

autorzy
Kamil Kajdas


opinia jury

Praca charakteryzuje się szacunkiem do zastanego układu urbanistycznego i kształtuje nowy ład przestrzenny bez wprowadzania nowych obiektów kubaturowych, posługując się głównie ukształtowaniem terenów zielonych. Umiejętnie dozuje zakres interwencji w historyczną tkankę, aby przy minimalnych nakładach porządkować przestrzeń i eksponować walory istniejących obiektów, czego przykładem jest sposób zagospodarowania pawilonu w Sercu Celiny. Proponuje także ciekawy program funkcjonalny, który aranżowany jest dojrzale, zwracając uwagę na nasłonecznienie i potrzeby społeczne. Praca dostrzegła także potencjał przeciwległej strony ul. Gajowickiej dla rozwiązania zapotrzebowania na miejsca parkingowe, proponując ich częściowe zagłębienie w ziemi, co pozwoliło jednocześnie na uformowanie atrakcyjnego krajobrazowo wzniesienia, dodatkowo wzbogaconego o niewielkie punkty usługowe. Zdaniem jurorów drugi zaproponowany w pracy parking podziemny od ul. Żelaznej został ukształtowany na planie uniemożliwiającym ekonomiczne wykorzystanie kubatury obiektu, ale z uwagi na fakt, iż wiele innych prac borykało się z podobnym problemem, nie wpłynęło to negatywnie na ogólną ocenę pracy.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE