III Nagroda — Krzysztof Makowski, Renata Telacka, Dariusz Makowski

Konkurs realizacyjny SARP 1002 na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Żabieńcu (Gmina Piaseczno)

III Nagroda
10 000 zł

autorzy
Krzysztof Makowski, Renata Telacka, Dariusz Makowski

zespół projektowy: Krzysztof Makowski, Renata Telacka, Dariusz Makowski


opinia jury

Nagrodę przyznano za wyważoną i ponadczasową architekturę budynku. Za sprawą ceglanej elewacji obiekt wpisuje się w szerszy kontekst historyczno- kulturowy rejonu Piaseczna. Uwagę sądu konkursowego zwróciły klarowne podziały funkcjonalne, dobrze rozwiązana funkcja sportowa obiektu i kameralne patio. Praca zaskakuje nieszablonową urbanistyką, sytuując obiekt w zachodniej części terenu. Dzięki temu budynek usuwa się na drugi plan i lepiej wpisuje się w okolicę. Natomiast na plan pierwszy wysuwa się zieleń strefy sportowej, która płynnie przechodzi w zielone tereny rekreacyjne. Projektanci zagadnienia ekologiczne skoncentrowali na energooszczędności obiektu, wykorzystaniu materiałów z recyklingu i zielonym dachu obiektu. Wątpliwości jury wzbudziła jednak bardzo długa trybuna, a w szczególności jej pełne zadaszenie ciężkim dachem zielonym. Dach nad trybuną nie był elementem obowiązkowym i mógłby stanowić niepotrzebną ekstrawagancję budżetową. Także plac wejściowy wydaje się zbyt duży i pozbawionych innych poza komunikacyjnych możliwości wykorzystania.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE