III Nagroda — ARCH-DECO

Wyniki dwuetapowego realizacyjnego konkurs architektonicznego na koncepcję nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku

III Nagroda
28 000 zł

autorzy
ARCH-DECO

zespół projektowy
Zbigniew Reszka, Michał Baryżewski, Michał Afeltowicz, Joanna Woźniak-Wacławiak, Marek Frania, Izabela Jackiewicz, Piotr Czerniawski, Kinga Czarniecka, Agata Kielecka, Krzysztof Jarczok, Aleksandra Czerska, Rafał Grunwald

opis projektu

Bryła zwarta, trzykondygnacyjna, wzbogacona podcieniami od strony południowej i zachodniej. Wejście główne zaprojektowano od strony zachodniej w sposób czytelny zarówno z wjazdu istniejącego, jak i projektowanego. Bezpośrednio przed wejściem zaprojektowano parking na 43 miejsca postojowe, pozostałe miejsca postojowe w formie zatok od strony południowej i wschodniej, dodatkowo założono rozbudowę parkingu wielopoziomowego. Jedno podłużne atrium na osi wejścia głównego i holu wejściowego. Dodatkowe dwa atria na I piętrze wyposażone w świetliki dachowe doświetlają hol wejściowy i przychodnię położone na parterze. Połączenie z budynkiem istniejącym poprzez łączniki różnej długości o nachyleniu odpowiednio 2% (zachodni) i 3% (wschodni). Elewacje jasne, z rytmicznie rozmieszczonymi otworami okiennymi optycznie powiększonymi przez zastosowanie lekko wycofanych blend w ciemniejszym kolorze. Zróżnicowanie materiałowe elewacji parteru i piętra. Kondygnacja techniczna zaprojektowana jedynie nad blokiem operacyjnym.


opinia jury

Ekonomiczna elewacja. Dobre doświetlenie powierzchni wewnętrznej (świetliki i atrium). Czytelny układ funkcjonalny. Dobre założenie rozbudowy istniejącego parkingu wielopoziomowego. Największa powierzchnia całkowita budynku (pomimo sugerowanej w warunkach konkursu powierzchni całkowitej). Nieoptymalne połączenie z budynkiem istniejącym. Niefortunna komunikacja z zespołem dźwigów osobowych z układem komunikacji wewnętrznej, zbyt duże powierzchnie gastronomii, przewymiarowana centralna sterylizatornia. Nieoptymalne połączenie OIT i POP z blokiem operacyjnym. Przeciętne walory architektoniczne.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE