III Nagroda — Bric Architekci

Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie

III Nagroda
18 000 zł

autorzy
Bric Architekci


opinia jury

Nagrodę przyznano za klarowną wizję kształtowania staromiejskiego układu urbanistycznego nawiązującą do tożsamości kulturowej Dąbia. Wątpliwości budzi wprowadzenie nowych przestrzeni publicznych nie będących elementami historycznego układu miasta, w szczególności nowego „Placu przy Szkole” oraz gabaryt i forma obiektu proponowanego u zbiegu ulic Mierniczej i Anieli Krzywoń w miejscu obecnego boiska. Propozycja kształtowania zabudowy obrzeżnej kwartałów przekonuje wyważonymi proporcjami i sposobem wkomponowania w pierzeje, w sposób harmonizujący z istniejącą zabudową. Jako pozytywna została zauważona próba wprowadzenia zabudowy do wnętrza kwartału pomiędzy ulicami Mierniczą i Lekarską. Wątpliwości budzi jednak forma oraz relacje proponowanej zabudowy w stosunku do obrzeżnej zabudowy kwartału.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE