III Nagroda — Kaja Bursa, Paweł Szott

Konkurs na opracowanie koncepcji krajobrazowo-architektonicznej zagospodarowania terenu przy ul. Warszawskiej w Ostrołęce

III Nagroda
10 000 zł

autorzy
Kaja Bursa, Paweł Szott


opinia jury

Przyznając trzecią nagrodę, sąd konkursowy wysoko ocenił decyzję o zaprojektowaniu ścieżki w koronie drzew, która jest punktem kulminacyjnym całej koncepcji. Ścieżka posiada formę drewnianej platformy wspartej na słupach z drewna klejonego o kształcie litery V. Dodatkowo zaprojektowano amfiteatr, który uzyskuje nową jakość dzięki budowie nowych siedzisk z ubitej ziemi oraz drewna. Praca zawiera wszystkie wymagane elementy (m.in. boisko do siatkówki, plac zabaw-park linowy, siłownia plenerowa, parking) spełniając wymogi regulaminu konkursu. Wątpliwości sądu konkursowego budzi jednak fakt braku elementów „zapraszających”, które zachęcałaby do odwiedzenia parku. Boisko do siatkówki i plaża zostały przesunięte w głąb obszaru, co powoduje, że są mniej widoczne. Ciekawe rozwiązanie natomiast stanowi drewniany pomost pływający pozwalający odwiedzającym na bezpośredni kontakt z rzeką. Zastrzeżenia budzi konstrukcja pod kątem utrzymania oraz ewentualnego zniszczenia przez wodę. Pracę cechuje czytelność opracowania, atrakcyjność wizualna.

Po rozstrzygnięciu konkursu sąd konkursowy dokonał deanonimizacji wszystkich prac i stwierdził, że pod względem formalno-prawnym wszyscy uczestnicy konkursu spełnili wymogi uczestnictwa w konkursie.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE