III Nagroda — MPP

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką w Kaliszu

III Nagroda

autorzy
MPP

zespół projektowy: Zbigniew Maćków, Mariusz Maury, Paweł Karpa, Agata Kowalczyk, Alicja Mołyń, Anna Puchała, Małgorzata Radaj


opinia jury

Uczytelnienie i uporządkowanie istniejących przestrzeni urbanistycznych, wzbogacenie o interesujący detal oraz podporządkowanie komunikacji ruchowi pieszemu. Pomysł zastosowania grafiki posadzki odwołującej się do malarstwa Jana Tarasina ciekawy, jednak nie został w pełni wykorzystany. Na Głównym Rynku zaproponowano fontannę przed Ratuszem, a odsłonięte przez archeologów rząpie wyniesiono nad posadzkę jako dodatkowy element małej architektury. Ul. Kanonicką przystosowano do ruchu pieszego z nową wyrównaną posadzką. W projekcie zabrakło jednak czytelnego przejścia dla pieszych przez planty. Na Nowym Rynku wykreowano czytelne strefy, a zaprojektowany plac miejski uzyskał dawną skalę urbanistyczną. Zaprojektowane dwie bryły na jego zamknięciach stworzyły pierzeje, czytelne od wnętrza jak i od zewnętrznych stron tworząc kontrast w stosunku do istniejącej zabudowy, a lokalizacja w miejscu dawnej straży budynku pawilonu gastronomicznego jest poszanowaniem wartości historycznych.

Zastrzeżenie budzi parking nadziemny, który będzie generował duży ruch samochodów i uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich kamienic, a także relatywnie mała przestrzeń placu z zachowaniem dominującej funkcji targowiska czy wreszcie brak wystarczającej ilości zieleni.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE