III Nagroda — Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat

Konkurs na oprac. koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania Rozbudowa i przebudowa ulic: Traugutta (od ul. Kraszewskiego), Jagiellońska, Szczęśliwa, Zielony Rynek, Miedziana, Zduńska wraz z infr. tow. w ramach zadania „Zielone tereny Śródmieścia”

III Nagroda
10 000 zł

autorzy
Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat


opinia jury

Trzecią nagrodę przyznano za właściwą propozycję dla lokalizacji poszczególnych stref użytkowych obszaru objętego zakresem konkursu, określoną dyspozycję ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego, jednakże z wątpliwym przerwaniem i podzieleniem na dwa odcinki ul. Jagiellońskiej, a także za właściwą dyspozycję zieleni, w tym zieleń w gruncie rodzimym w ulicy Zduńskiej.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE