III Nagroda — Eliza Starula, Olga Strejczek, Jakub Miśniakiewicz, Sara Florek

Wyniki studenckiego konkursu na projekt budynku dydaktycznego Politechniki Krakowskiej – „Łobzów Courtyard”

III Nagroda
3 000 zł

zespół
Eliza Starula, Olga Strejczek, Jakub Miśniakiewicz, Sara Florek

uczelnia
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej,
Katedra Architektury Miejsc Pracy Sportu i Usług (A-02)

opiekun
dr Lukas Olma

opis autorski

Wyzwanie projektowe, przed którym stanęliśmy, polegało, przede wszystkim, na odpowiedzi na pytanie czego studenci architektury oczekują i — przede wszystkim — czego potrzebują w przestrzeni uniwersyteckiej. Co za tym idzie, aspekt funkcjonalny był dla nas dość oczywisty. Natomiast jeśli chodzi o formę budynku, wynika ona przede wszystkim z analizy istniejącej zabudowy Pałacu Królewskiego w Łobzowie. Tworząc wytyczne projektowe, założyliśmy, że nie należy tworzyć konkurencyjnej bryły, ani symulować sztucznego dopasowania stylowego do historycznego budynku, ale zapewnić harmonijne uzupełnienie, które poprzez proporcje i podziały stworzy adekwatny kontekst.
Obiekt zlokalizowany jest w północnej części założenia pałacowego w miejscu istniejącego dziedzińca, między dwoma skrzydłami gmachu. Zajmuje swoją powierzchnią maksymalnie dostępny obszar, wynikający z konieczności zapewnienia odpowiedniego doświetlenia części administracyjnych istniejącego budynku. Natomiast wysokość została zaprojektowana, w taki sposób, aby było możliwe połączenie funkcjonalne dwóch obiektów na poziomie pierwszego piętra. Ukształtowanie bryły stanowi niejako „negatyw” Pałacu, będąc jego lustrzanym odzwierciedleniem, co realizuje założenie o wzajemnym dopełnieniu form.
Istotą historycznego założenia Pałacu jest jego symetria. Stąd w zaproponowanym przez nas projekcie, zostało wzięte to pod uwagę poprzez zlokalizowanie na głównej osi najważniejszej funkcji, według naszych wytycznych, studenckich przestrzeni wspólnych oraz reprezentacyjnej klatki schodowej. Jeśli chodzi o elewacje to charakterystycznym elementem są pionowe belki betonowe w module 2,4 m pomiędzy, którymi znajduje się tafla szkła. Taka forma jest dialogiem i próbą nawiązania do rytmu i powtarzalności istniejącej elewacji budynku. Poziomy gzymsów projektowanego budynku zostały również dostosowane do elewacji pałacu.

Funkcjonalnie budynek jest połączony z istniejącym pałacem za pomocą dwóch szklanych łączników na pierwszym piętrze: jeden z nich prowadzi bezpośrednio do foyer przed salą wykładową mieszczącą 260 osób, drugi prowadzi zaś do przestrzeni wielofunkcyjnej oraz biblioteki materiałów. Środkowa część budynku zawiera strefę komunikacji oraz dwupiętrową przestrzeń wielofunkcyjną przeznaczoną do organizacji wystaw i spotkań studentów. Na parterze została zorganizowana sala multimedialna oraz modelarnia. Na najwyższej kondygnacji znajdują się sale indywidualne dla studentów i dyplomantów oraz przestrzeń rekreacyjna w postaci zielonego tarasu. Podsumowując, wyróżnia się 6 stref funkcjonalnych, które wzajemnie ze sobą współgrają, a ich użytkowanie nie wpływa negatywnie na siebie nawzajem.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE