III Nagroda — Uliana Maczuga, Krzysztof Kąkol

Wyniki konkursu studenckiego na projekt Muzeum Żeglarstwa Polskiego we Władysławowie

III Nagroda
3 000 zł

autorzy
Uliana Maczuga, Krzysztof Kąkol

projekt
WIATR W ŻAGLACH” 


opinia jury

Praca została doceniona za awansowane rozwiązania krajobrazowe i technologiczne.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE