III Nagroda — JAZ+Architekci

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie. „Odetchnij na Placu 3 Maja”

III Nagroda
5 000 zł

autor
JAZ+Architekci


opinia jury

W pracy doceniono fakt zwrócenia uwagi autorów na szerszy kontekst urbanistyczny zadania projektowego. Autorzy przeprowadzili analizę urbanistyczną roli placu w zastanej tkance miejskiej. Przedstawiono dobre rozwiązania komunikacji rowerowej i wykazano zalety zastosowania takich rozwiązań oraz wykazano, że rozwiązania te mogą skutecznie wesprzeć zrównoważoną mobilność w Wołominie. Zaproponowano wprowadzenie w obszar placu pawilonowych obiektów kubaturowych, co uważa się za ciekawą propozycję i głos w dyskusji na temat skali i formy takich obiektów.

Sąd uznał jednak, że zaproponowana forma i wyraz estetyczny obiektów kubaturowych jest nieadekwatny do tego miejsca. Obawy budzą również koszty budowy oraz idące za tym koszty eksploatacji.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE