III Nagroda — Magdalena Jeleńska, Małgorzata Mizielińska

Wyniki drugiego konkurs na opracowanie koncepcji posadowienia pomnika Gabriela Narutowicza i zagospodarowania jego otoczenia na pl. Narutowicza

III Nagroda
10 000 złotych

autorki
Magdalena Jeleńska, Małgorzata Mizielińska z Warszawy

opis koncepcji
Koncepcja uwzględnia ogólny projekt przebudowy placu przygotowany przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta na podstawie koncepcji pracowni Davos oraz przewiduje zagospodarowanie terenu wraz z zachowaniem istniejących drzew i uwzględnieniem obszaru możliwości fundamentowania.


opinia jury

Sędziowie docenili atrakcyjność i bezpretensjonalność kompozycji i jej nawiązanie do stylistyki lat 20. XX wieku. Pozytywnie ocenili dobre proporcje pomiędzy cokołem a popiersiem, oraz wpisanie się w istniejącą przestrzeń placu. Podkreślili rozbudowaną, w porównaniu z innymi pracami, rolę zieleni. Sędziowie uznali też za interesujące, że zastosowany materiał okładziny cokołu nawiązuje do historii dzielnicy i pomnika Lotnika.

Koncepcja w dużym stopniu odpowiada wytycznym zamawiającego, określonym w regulaminie konkursu. Spełnia też wymogi dotyczące opracowania pracy konkursowej. Jednak zaproponowane ukształtowanie terenu wokół pomnika nie spełnia standardów dostępności architektonicznej. Autorki zaproponowały bowiem wyniesienie cokołu o 50 cm ponad poziom placu. Wynikające z tego spadki nawierzchni, stanowiłyby barierę dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji.

Standardów dostępności nie zapewniają także ławki zlokalizowane na pochylniach. Sędziowie ocenili jako niezrozumiałe takie ukształtowanie nawierzchni wokół pomnika, które zakłada dojście do cokołu i jego ekspozycję nie tylko od frontu, ale także od tyłu.
Komisja podkreśliła, że koncepcja w sposób niewystarczający wkomponowuje się w projekt przebudowy placu Narutowicza.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE