III Nagroda — Szymon Musiałowski

Wyniki konkursu „Szkice Architektoniczne”

III Nagroda
1 000 zł

autorka
Szymon Musiałowski

uczelnia
Politechnika Poznańka

opinia jury

Jury zwróciło uwagę na nastrojowe ujęcie zabudowy miejskiej wpisującej się w elementy krajobrazu naturalnego.

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE