III Nagroda — Jerzy Stanisławski w spadku

Konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Osiedla Forsycji w Stargardzie

III Nagroda

15 000 zł brutto

pracownia

Jerzy Stanisławski w spadku


Uzasadnienie Jury

Nagrodę przyznano za czytelną propozycję układu funkcjonalno — przestrzennego osiedla podzielonego na 4 zespoły grupujące po 3 lub 4 budynki mieszkaniowe.

Konsekwentnie rozwiązano system komunikacji kołowej powiązanej z miejscami parkingowymi rozlokowanymi na obrzeżach osiedla, zapewniając równocześnie bezpośredni dojazd w formie krótkich sięgaczy do strefy wejściowej każdego z zespołów zabudowy.

W centrum założenia, w sposób bezkolizyjny w stosunku do dróg, zlokalizowano przestrzenie rekreacyjne dla mieszkańców, zaś lokale usługowe słusznie zgrupowano wzdłuż ulicy obsługującej ruch tranzytowy do obszarów zabudowy na terenach sąsiednich.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE