III Nagroda — UNISM

Wyniki konkursu na projekt budynku z bosmanatem w Porcie Czerniakowskim w Warszawie

III Nagroda
10 000 zł

autorzy
UNISM

zespół projektowy
Konrad Weka (Lider zespołu konkursowego), Artur Zakrzewski (Architekt prowadzący), Michał Polak (Modelowania i Wizualizacje), Zuzanna Antczak (Opisy i merytoryka), Sebastian Łapiński (Kwestie techniczne i prawne)


opinia jury
W pracy doceniono optymalizację rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i wykorzystanie potencjału terenu wynikającego z położenia przy nabrzeżu Portu Czerniakowskiego i systemu terenów zielni. Autorzy przedstawili w pracy rozwiązania łączące funkcjonowanie przestrzeni publicznej i portu przy zachowaniu ich dostępności, a jednocześnie niezbędnego wydzielenia przestrzennego. Podkreślono zróżnicowania poziomów terenu przy jednoczesnym zminimalizowaniu przekształceń terenu poza bryłą budynku, który jednocześnie harmonijnie wpisuje się w przestrzeń. W koncepcji projektowej zaproponowano przedłużenie powiązań Miasta od Płyty Desantu w kierunku południowym poprzez alternatywny ogólnodostępny ciąg pieszy z tarasem ponad bosmanatem. Wartością pracy jest silny nacisk na rozwiązania proekologiczne.
 
Jako niekorzystne rozwiązania projektowe oceniono rozkład funkcjonalny wnętrz i ich skomunikowanie oraz usytuowanie miejsc parkingowych na dziedzińcu bosmanatu.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE