III Nagroda w kategorii „Dyplomy inżynierskie” — Zuzanna Jakubowska

Wyniki konkursu na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy

III Nagroda w kategorii „Dyplomy inżynierskie”

2 000 zł

autorka
Zuzanna Jakubowska

uczelnia
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

temat pracy
Metaboliczne Centrum Odnowy w Puławach

promotorzy
prof. Elżbieta Dagna Ryńska, dr Michał Pierzchalski (promotor pomocniczy)


opinia jury

Praca została wyróżniona za udane połączenie idei architektury metabolicznej z otwartością funkcjonalną, wyrażonych we współczesnej formie.

Realizację szeroko rozumianego programu funkcjonalnego zespołu rekreacyjno-kulturowego, uzupełniającego założenie Pałacowo-Parkowe w Puławach, w tym teatru eksperymentalnego, umożliwia modułowa, otwarta i z założenia przystosowana do ciągłej transformacji przestrzeń wewnętrzna. Daje to podstawę do prognozowania nie tylko przydatności do bieżących celów, ale także długotrwałej przydatności obiektu do zmieniających się przyszłych potrzeb użytkowników.

Na podkreślenie zasługuje rozszerzenie idei metabolizmu lat 50-tych o współczesne materiałowe i energetyczne rozwiązania ekologiczne, wynikające z zasad gospodarki obiegu zamkniętego i minimalizacji śladu węglowego we wszystkich fazach życia obiektu.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE