III Nagroda w kategorii I: park kieszonkowy — Natalia Dembińska, Franciszek Brzeziński

Wyniki konkursu „Przestrzenie Miejskie” w Łodzi

III Nagroda w kategorii I: park kieszonkowy
5 000 zł

autorzy
Natalia Dembińska, Franciszek Brzeziński


opinia jury
Właściwe wykorzystanie różnoskalowych form zieleni, która w połączeniu z zaprojektowaną wiatą wypoczynkową nadaje zielonemu terenowi indywidualny i spokojny charakter. Ponadto charakter temu miejscu nadaje, oprócz ogródka ziołowego i miejskiej łąki wraz z ogrodem deszczowym, sensoryczny ogród oddziałujący na zmysły słuchu i dotyku.
W pracy zaproponowano wykorzystanie ornamentu zaczerpniętego z balustrady sąsiedniej kamienicy, co osadza ten projekt w miejscu jego realizacji.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE